ul. Kminkowa 40 Kosakowo biuro@osadakosakowo.com
601 888 198
GODZINY OTWARCIA pn. - pt : 7 00 -16 00

3 LATA GWARANCJI

3 lata gwarancji

Udzielamy naszym Klientom 3-letniej gwarancji na konstrukcję budynku oraz 3-letniej rękojmi na materiały, urządzenia.
Gwarancja oraz rękojmia nie obejmuje wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, oraz działań ze strony kupującego.
Bieg okresu gwarancji oraz rękojmy rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.